Α. Επιστημονικά άρθρα – Ανακοινώσεις


1.   Α.Δ. ΧΡΟΝΙΚΑ, (1982-2004).
2.   Νέα στοιχεία για την Παλαιοχριστιανική Ναύπακτο, Α’ Διεθνές Αρχαιολογικό  Συμπόσιο για την Αιτωλοακαρνανία, Μεσολόγγι 1991 (ανακοίνωση).
3.   Νέα αρχαιολογικά στοιχεία για τη Βυζαντινή πόλη της Άρτας. Πρακτικά διεθνούς             συμποσίου για το Δεσποτάτο της Ηπείρου, Άρτα 1992, 375-400. (ανακοίνωση και άρθρο)
4.   Η Μονή Ελεούσας, Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων-Ζωγραφική, Ιωάννινα 1993.
5.   Η Μονή της Μεταμόρφωσης, Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων-Ζωγραφική,   Ιωάννινα 1993.
6.   Late Byzantine ceramics from Arta: Some examples, σε συνεργασία με τον κ.    ΤσουρήΠρακτικά Συνεδρίου με θέμα: La Ceramica nel Mondo Bizantino tra XI e XV secolo e, I suoi Rapporti con l’Italia, Firenze 1993, 241-261. (ανακοίνωση και άρθρο)
7.   Βυζαντινά ανάγλυφα- αρχιτεκτονικά μέλη στην αρχαιολογική συλλογή Ναυπάκτου, Ναυπακτιακά, Μελέτες τόμος ΣΤ’- 1992-1993, Αθήνα1994, 179-199. (ανακοίνωση και άρθρο)
8.   Εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα στη Μονή Μολυβδοσκέπαστου Ιωαννίνων, Φηγός, τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Σωτήρη Δάκαρη, Ιωάννινα 1994.
9.   Η τοιχογραφία στην Κέρκυρα από το 15ο έως και το 18ο αιώνα, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη στην Κέρκυρα– Μνημεία, Εικόνες, Κειμήλια, Πολιτισμός, Κέρκυρα 1994, 67-70.
10. Η ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας κατά τη βυζαντινή εποχή, Πρακτικά Α’ επιστημονικού συμποσίου Η επαρχία Κόνιτσας στο χώρο και τον χρόνο, Κόνιτσα 1995 (ανακοίνωση και άρθρο)
11. Βυζαντινά Μεταβυζαντινά Μνημεία της Β. Ηπείρου, Διάλεξη, Αναγνωστική Εταιρία Κέρκυρας. 1997
12. Τα Κάστρα της Ηπείρου, Διάλεξη, Πανηπειρωτική Συνομοσπονδίας Ελλάδας. 1997
13. Η Ευρύτερη περιοχή του Αμβρακικού κόλπου κατά τη Παλαιοχριστιανική περίοδο, αφιέρωμα στον N.G.L.Hammond, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 1997. (ανακοίνωση και άρθρο)
14. Παλαιοχριστιανική βασιλική στο Δίστομο της Βοιωτίας. Επετηρίς της Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών, τόμος Α’, τεύχος α’, Αθήνα 1998, 534-546, πίνακες 1-10. (ανακοίνωση και άρθρο)
15. Τα μοναστήρια της Λάκκας Σουλίου. Αιτήματα και προοπτικές, Διάλεξη, Δωδωναία Εστία, Ένωση Ηπειρωτών Διασποράς, 1998.
16. Η Μονή Αγίου Νικολάου Γκιουμάτων ή Ελεούσας. Παρατηρήσεις για τις πρώτες φάσεις του Καθολικού,Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου: Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων, 700 χρόνια, 1292-1992, Ιωάννινα 29-31/5/92,Ιωάννινα 1999. (ανακοίνωση και άρθρο)
17. Παλαιοχριστιανικά λυχνάρια και βυζαντινά πολυκάνδηλα στο Μουσείο Ιδρύματος Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα, Συλλογές Ευαγγελου Αβέρωφ, Αθήνα 2000
18. Νεότερα δεδομένα από την ανασκαφική έρευνα στη Βασιλική Αλκίσωνος, Διάλεξη, Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις, Πρέβεζα 2000
19. Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία της Β. Ηπείρου, Διαλέξεις Ι, Χειμώνας-Άνοιξη 1997, Ιωάννινα 2000, 143-165. (ανακοίνωση και άρθρο)
20. Ανασκαφή Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής Αλκίσωνος, Διάλεξη. Φίλοι Βυζαντινού Μουσείου Ιωαννίνων. 2000
21. Νικόπολη Βασιλική Αλκίσωνος. Στοιχεία από την πρόσφατη ανασκαφική έρευνα, Συμπόσιο ΧΑΕ, Αθήνα 2000 (ανακοίνωση)
22. Εικόνα Δέησις του Νικολάου Τζαφούρη, ΔΧΑΕ, Τόμος ΚΒ’ Αθήνα 2001. (ανακοίνωση και άρθρο)
23. Βυζαντινή Κεραμική από τη Ναύπακτο, Ναυπακτιακά Τόμ. Ι2 (1998-1998), Αθήνα 2001. (ανακοίνωση και άρθρο)
24. Νικόπολη. Ανασκαφή Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής Αλκίσωνος: 1998-1999, Επιστημονικό Συμπόσιο, Μεσαιωνική Ήπειρος, Ιωάννινα 2001. (ανακοίνωση και άρθρο)
25. ¨La Sapienza” στο L’ Adriatico dalla Tarda Antichità’ all’ età Carolingia:atti de convegno di studio, Brescia 11-13Οttobre 2001. (ανακοίνωση).
26. Γεώργιος Νομικός, Ένας Κρητικός ζωγράφος του 17ου αιώνα, ΔΧΑΕ, τόμος ΚΓ’, Αθήνα 2002. (ανακοίνωση και άρθρο)
27. Οι περιπλανήσεις ενός αγίου στην Ακαρνανία. Ο Άγιος Βάρβαρος, Β’ Διεθνές Ιστορικό και Αρχαιολογικό Συνέδριο για την Αιτωλοακαρνανία, Αγρίνιο 2002 (ανακοίνωση, σε συνεργασία με τον καθηγητή Αθ. Αγγέλου)
28. Νέα ανασκαφικά ευρήματα της Νικόπολης, Διάλεξη στα πλαίσια του σεμιναρίου Βυζαντινή Ήπειρος του Πανεπιστημίου Αθηνών/Φιλοσοφική Σχολή/ Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, 2002.
29. Βυζαντινή Άρτα, Διάλεξη στα πλαίσια του σεμιναρίου Βυζαντινή Ήπειρος του Πανεπιστημίου Αθηνών/Φιλοσοφική Σχολή/ Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, 2002.
30. Bronze Lames and Polycandela the Averof collection in the Baron Tositsas foundation museum, 1stInternational study congress of antique Lighting, Nyon 2003. (ανακοίνωση και άρθρο).
31. Μονή Κάτω Παναγιάς Άρτας, Συλλογή εικόνων, Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμος 37, Ιωάννινα 2003.
32. Η Ουρανία του ναού Αγίου Αθανασίου στην Πρέβεζα, Αφιέρωμα στον Μίλτο Γαρίδη, Ιωάννινα 2003. (ανακοίνωση και άρθρο)
33. Επιτύμβια παράσταση στο ναό της Παναγίας Παρηγορήτισσας στην Άρτα, ΔΧΑΕ τόμος ΚΕ’, Αθήνα 2004. (ανακοίνωση και άρθρο)
34. Πήλινη εικόνα στο ναό Αγίου Βασιλείου Άρτας. Λήμμα στον κατάλογο της έκθεσης Faith and power, New York2004.
35. Η Βυζαντινή Μονή Παναγίας Περιβλέπτου. Συμβολή στην μνημειακή τοπογραφία της Βυζαντινής Άρτας, τιμητικός τόμος στον Γ. Γαλάβαρη, ΔΧΑΕ, τόμος ΚΣΤ’, Αθήνα 2005. (ανακοίνωση και άρθρο)
36. Αμφίγραπτη εικόνα του 14ου αιώνα στη μονή Γηρομερίου Θεσπρωτίας, Βυζαντινά 25, Θεσσαλονίκη 2005.
37. Ηπειρώτες Χρυσικοί και Αργυροχόοι, Συμβολή στην Μελέτη της Ηπειρωτικής Αργυροχοϊας, Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμος 39, Ιωάννινα 2005.
38. Το Βυζαντινό Τέμπλο της Βλαχέρνας, Συμπόσιο ΧΑΕ, Αθήνα 2005 (ανακοίνωση)
39. Γύψινα υστεροβυζαντινά ανάγλυφα, Αρχαιολογικό Δελτίο, Μελέτες 56, Αθήνα 2006.
40. Βυζαντινή μαρμάρινη εικόνα της Παναγίας στο Αρχιμανδρειό των Ιωαννίνων, Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Νίκο Νικονάνο, Θεσσαλονίκη 2006.
41. Ιστορίες διατροφής από τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Ήπειρο, Επιμέλεια φυλλαδίου, Ιωάννινα 2006.
42. Βασιλική Αλκίσωνος- Η ανασκαφική έρευνα των τελευταίων ετών, Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Συμποσίου για τη Νικόπολη, 11-15 Σεπτεμβρίου 2002, Πρέβεζα 2007, 399-420. (ανακοίνωση και άρθρο)
43. Ανάγλυφα αρχιτεκτονικά μέλη Βασιλικής Β’ Αλκίσωνος, Παρατηρήσεις και Συμπεράσματα, Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Συμποσίου για τη Νικόπολη, 11-15 Σεπτεμβρίου 2002, Πρέβεζα 2007, 421-439. (ανακοίνωση και άρθρο)
44. Άρτα. Οι Βυζαντινές τοιχογραφίες της Μονής Κάτω Παναγιάς, Βυζαντινά, Τομ. 27(2007), Θεσσαλονίκη 2007.
45. Ανασκαφή Παλαιοχριστιανικής βασιλικής στη Στεφάνη Πρέβεζας, Πρακτικά Α’ Αρχαιολογική Σύνοδος Νότιας και Δυτικής Ελλάδος, 2007. (ανακοίνωση και άρθρο)
46. Το Βυζαντινό Τέμπλο του ναού της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα, ΔΧΑΕ, Αθήνα 2008. (ανακοίνωση και άρθρο)
47. Η Κόκκινη Εκκλησιά στο Βουλγαρέλι της Άρτας, Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμος 42, Ιωάννινα 2008.
48. Μολύβδινα φιαλίδια μύρου (κουτρούβια) από την Ήπειρο, Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμος 42, Ιωάννινα 2008.
49. Η παλαιοχριστιανική Ναύπακτος, 17ο Συμπόσιο ΧΑΕ, Αθήνα (ανακοίνωση)
50. Λήμματα (αρ.4, 5, 7, 11) στον κατάλογο για την έκθεση, Ο Περίπλους των Εικόνων, Κέρκυρα 14ος-18ος αιώνας, Κέρκυρα 1994.
51. Λήμματα :Κάστρο Ιωαννίνων, ο πύργος του Θωμά, Το Κάστρο των Ρωγών κ.α. στο Κοσμική Μεσαιωνική Αρχιτεκτονική στα Βαλκάνια, 1300-1500 και η διατήρησή της, Θεσσαλονίκη 1997.
52. Λήμματα “Arta” και “Ioannina” στο Dictionary of Act εκδMacmillan.