Β. Μονογραφίες


1.  Η Βυζαντινή Άρτα και τα Μνημεία της, εκδ. ΤΑΠ, Αθήνα 2002.
2.  Οδοιπορικό στην Άρτα, Έκδοση Δήμου Αρταίων, Άρτα 2002.
3.  Τα Μοναστήρια του Νησιού των Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2004.
4.  Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία Μολυβδοσκέπαστου, Ιωάννινα 2006, σε συνεργασία με την Αρ. Καραμπερίδη.
5.  Εικόνες Άρτας, Άρτα 2008, σε συνεργασία με την Αγ. Τσιάρα.
6.  Τα Βυζαντινά Μνημεία της Ηπείρου, Ιωάννινα 2008 (επιμέλεια και κείμενα).
7.  Ιωάννινα. Από τη Βυζαντινή καστροπολιτεία στην οθωμανική μεγαλούπολη, Ιωάννινα 2009 (επιμέλεια).
8.  Μνημεία πόλης Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2009 (επιμέλεια και κείμενα).
9.  Το Κάστρο των Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2009 (επιμέλεια και κείμενα).