Δ. Εκπαιδευτικά προγράμματα


1.     Στην Άρτα τον καιρό των Δεσποτών, Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, Ιωάννινα 2001.
2.     Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Το Κάστρο των Ιωαννίνων  (υπό έκδοση).